گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۹۸

 

بیمارم و غم در امتحانم دارداما غم او تر و جوانم دارد
این طرفه نگر که هرچه در رنجوریبیرون ز غمش خورم زیانم دارد


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی