گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۱۷

 

بردارم دل گر از جهان فرمایی
فرمان برم ار سود و زیان فرمایی
بنشینم اگر بر سر آتش گویی
برخیزم اگر از سر جان فرمایی


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر