گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۱۳

 

خود راز چنین لطف چه مانع باشیمچون صنع حقیم پیش صانع باشیم
در مطبخ چرخ کاسه‌ها زرین‌اندحاشا که به آب گرم قانع باشیم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۲۶

 

مصنوع حقیم و صید صانع باشیمجانرا ز مراد جان چه مانع باشیم
صد بره برای بندگان قربان کردما چند به آب گرم قانع باشیم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی