گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۳۹

 

من سیر نیم ولی ز سیران سیرمبر خاک درت ز آب حیوان سیرم
ایمان به تو دادم وز جان برگشتمسیرم از این چو ملحد از آن سیرم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی