گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۱۶

 

مائیم چو حال عاشقان زیر و زبروز دلبر ما هر دو جهان زیر و زبر
از زیر و زبر منزه آمد شه ماوانکس که از او جست نشان زیر و زبر


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی