گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۹۴

 

دل داد مرا که دلستان را بزدمآن را که نواختم همان را بزدم
جانیکه بر آن زنده‌ام و خندانمدیوانه شدم چنانکه جان را بزدم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۳۳

 

از شور و جنون رشک جنان را بزدمز آشفته دلی راحت جان را بزدم
جانیکه بدان زنده‌ام و خندانمدیوانه شدم چنانکه آن را بزدم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۳۶

 

دل داد مرا که دلستان را بزدمآن را که نواختم همان را بزدم
جانی که بدو زنده‌ام و خندانمدیوانه شدم چنانکه جان را بزدم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی