گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۹۵

 

فرخ باشد جمال سلطان دیدنجان زنده شود ز روی جانان دیدن
من سلسلهٔ عشق تو دیدم در خوابیارب چه بود خواب پریشان دیدن


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی