گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۸۷۲

 

دلدار به زیر لب بخواند چیزیدیوانه شوی عقل نماند چیزی
یارب چه فسونست که او می‌خواندکاندر دل سنگ می‌نشاند چیزی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۱۷

 

هرکو به مواظبت بخواند چیزیبا او به همه حال بماند چیزی
آخر پس از آن، از آن به چیزی برسدچیزی نبود هر که نداند چیزی


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری