گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۵۱۱

 

گر جان خواهد ز من همه جان دهمش
ور عمر گرامی طلبد آن دهمش
چیزی که جهان بدم بخواهد ستدن
آن به که بدست خود بجانان دهمش


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل