گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۷

 

این آتش عشق می‌پزاند ما راهر شب به خرابات کشاند ما را
با اهل خرابات نشاند ما راتا غیر خرابات نداند ما را


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳

 

نه صبر به گوشه‌ای نشاند ما رانه عقل به کام دل رساند ما را
چون یار ز پیش می‌براند ما راکو مرگ که زین باز رهاند ما را


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری