گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۹۳۹

 

گفتم که کدامست طریق هستیدل گفت طریق هستی اندر پستی
پس گفتم دل چرا ز پستی برمدگفتا زانرو که در درین دربستی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی