گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۷

 

دردیکه ز من جان بستاند اینست
عشقی که کسش چاره نداند اینست
چشمی که همیشه خون فشاند اینست
آنشب که به روزم نرساند اینست


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر