گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۷۹

 

پرسیدم از آن کسی که برهان داندکان کیست که او حقیقت جان داند
خوش خوش به جواب گفت کای سودائیاین منطق طیر است سلیمان داند


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی