گنجور

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۴۳

 

من عشق ترا به جای ایمان دارمجان نشکیبد ز عشق تا جان دارم
گفتم دو سه روز زحمت از تو ببرمنتوانستم از تو چه پنهان دارم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولانا
 

انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۰۵

 

راز تو ز بیم خصم پنهان دارمورنه غم و محنت تو چندان دارم
گویی که ز دل نداریم دوست همیآری ز دلت ندارم از جان دارم


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » رباعیات » شمارهٔ ۸۶

 

خون می گریم وز تو چه پنهان دارم
کز بهر چه این دو چشم گریان دارم
هر چند دلی به وصل شادان دارم
صد داغ بر آن ز بیم هجران دارم


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی