گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۴۸

 

من گردانم مطرب گردان خواهممن زهرهٔ گردنده چو کیوان خواهم
جانم جانم ز صورت جان خواهممن جغد نیم که شهر ویران خواهم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی