گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۴۸۶

 

ای غمزۀ خونریز تو چون پیکان تیز
کردم بدم تو آتش هجران تیز
گر زآنکه زبان دشمنان کند شود
من بر لب تو باز کنم دندان تیز


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل