گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۸۳

 

ای جان خبرت هست که جانان تو کیستوی دل خبرت هست که مهمان تو کیست
ای تن که بهر حیله رهی میجوئیاو میکشدت ببین که جویان تو کیست


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی