گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۵۹

 

ای عشق که جانها اثر جان تواندای عشق که نمکها ز نمکدان تواند
ای عشق که زرها همه از کان تواندپوشیده توئی و جمله عریان تواند


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی