گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۵۶

 

ای سر روان باد خزانت مرسادای چشم جهان چشم بدانت مرساد
ای آنکه تو جان آسمانی و زمینجز رحمت و جز راحت جانت مرساد


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

همام تبریزی » رباعیات » شمارهٔ ۳۱

 

ای عرصه تبریز زیانت مرساد
آسیب زمان به مردمانت مرساد
تو همچو تنی و جان و دل هردو امام
دردی به دل و غمی به جانت مرساد


متن کامل شعر را ببینید ...

همام تبریزی