گنجور

عرفی شیرازی » رباعیها » رباعی شمارهٔ ۸۰

 

عشق آمد و گوید که زبان بگشایند
وز مژدهٔ من دل جهان بگشایند
راحت نه عیان است، مناذی بزنند
تا روی نقاب بستگان بگشایند


متن کامل شعر را ببینید ...

عرفی