گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۶۸

 

از جان بگریزم ار ز جان بگریزیاز دل بگریزم ار از آن بگریزی
تو تیری و ما همچو کمانیم هنوزتیری چه عجب گر ز کمان بگریزی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۸۲۴

 

جان بگریزد اگر ز جان بگریزیوز دل بگریزم ار از آن بگریزی
تو تیری و ما همچو کمانیم هنوزتیری چه عجب گر ز کمان بگریزی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی