گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۸۸۶

 

رقص آن نبود که هر زمان برخیزیبی‌درد چو گرد از میان برخیزی
رقص آن باشد کز دو جهان برخیزیدل پاره کنی ور سر جان برخیزی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی