گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۸۱

 

ای تن تو نمیری که چنان جان با تستای کفر طرب‌فزا، که ایمان با تست
هرچند که از زن صفتان خسته شدیمردی به صفت همت مردان با تست


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی