گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۹۰۱

 

عاشق شوی ای دل و ز جان اندیشیدزدی کنی و ز پاسبان اندیشی
دعوی محبت کنی ای بی‌معنیوانگه ز زبان این و آن اندیشی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی