گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۸۱

 

ای آمده کار من به جان از غم تو
تنگ آمده بر دلم جهان از غم تو
هان ای دل و دیده تا به سر برنکنم
خاک همه دشت خاوران از غم تو


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر