گنجور

سعدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۸

 

بستان رخ تو گلستان آرد بار
وصل تو حیات جاودان آرد بار
بر خاک فکن قطره‌ای از آب دو لعل
تا بوم و بر زمانه جان آرد بار


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۲۵

 

بستان رخ تو گلستان آرد بار
لعل تو حیوت جاودان آرد بار
بر خاک فشان قطره‌ای از لعل لبت
تا بوم و بر زمانه جان آرد بار


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر