گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۵۲

 

خورشید که در خانه بقا می نکندمی‌گردد جابجا و جا می نکند
آن نرو به جز قصد هوا می‌نکندمی‌گوید کاصل ما خطا می نکند


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی