گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۲۶

 

انواع خطا گر چه خدا می‌بخشد
هر اسم عطیه‌ای جدا می‌بخشد
در هر آنی حقیقت عالم را
یک اسم فنا یکی بقا می‌بخشد


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر