گنجور

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۵۶۳

 

هرگز نشدم جرعه‌کش از جام گله
در زیر لبم شکست پیغام گله
دارد چو دلم تاب جفای همه‌کس
شرمم بادا ز بردن نام گله


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی