گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۹۴

 

گفتی گشتم ملول و سودام گرفتتا شد دل از این کار و از این جام گرفت
ترسم بروی جامه دران بازآئیکان گرگ درنده باز تنهام گرفت


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

عطار » مختارنامه » باب سوم: در فضیلت صحابه رضی الله عنهم اجمعین » شمارهٔ ۲

 

آن پیشروی، که شرع از او نام گرفت

دیو از بیمش جهان به یک گام گرفت

از هیبت او زلزله در خاک افتاد

وز دِرّهٔ او زلزله آرام گرفت


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار