گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۰۵

 

از مردم صدرنگ سیه پوشی به
وز خلق فرومایه فراموشی به
از صحبت ناتمام بی خاصیتان
کنجی و فراغتی و خاموشی به


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر