گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۶۳

 

یک سو مشکوة امر پیغام نهادیک سوی دگر هزار گون دام نهاد
هر نیک و بدی که اول و آخر رفتاو کرد ولی بهانه بر عام نهاد


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی