گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۳۱

 

من پیر شدم پیر نه ز ایام شدماز نازش معشوقه خودکام شدم
در هر نفسی پخته شدم خام شدمدر هر قدمی دانه شدم دام شدم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی