گنجور

جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » رباعیات » شمارهٔ ۳

 

گه باده و گاه جام خوانیم تو را
گه دانه و گاه دام خوانیم تو را
جز نام تو بر لوح جهان حرفی نیست
آیا به کدام نام خوانیم تو را


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی