گنجور

رودکی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰

 

چون روز علم زند به نامت ماند
چون یک شبه شد ماه به جامت ماند
تقدیر به عزم تیز گامت ماند
روزی به عطا دادن عامت ماند


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۳

 

چون روز علم زد به حسامت ماندچون یک شبه ماه شد به جامت ماند
تقدیر به عزم تیزکامت ماندروزی به عطا دادن عامت ماند


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری