گنجور

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۶۰۵

 

خرسند بود چند به نام از تو کسی
بخرام، که نگرفته خرام از تو کسی؟
هرچیز که داری تو، ز هم خوب‌ترست
خود گو که طلب کند کدام از تو کسی


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی