گنجور

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۶۳۷

 

تقریر ز حالی که نداری چه کنی
آهنگ خیالی که نداری چه کنی
در هر محفل، با عدم استعداد
اظهار کمالی که نداری چه کنی


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی