گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۸۴۵

 

آمد گل و بلبلی ز دنبالۀ اوی
می نالد و سودکی کند ناله اوی؟
چون گل همه سر گذشت بلبل شنود
بر خنده یی آرد غم یک سالۀ اوی


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل