گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷۱۸

 

ای خواجه چرا بی‌پر و بالم کردیبر بوی ثواب در وبالم کردی
از تو برهٔ تو جو ندزدیدم مناز بهر چه جرم در جوالم کردی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۵۸۱

 

از دوری خود، بی پر و بالم کردی
دانسته گرفتار ملالم کردی
رفتی ز نظر، ولی نرفتی از یاد
دیوانه سودای محالم کردی


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۵۸۲

 

خشنود به مژده وصالم کردی
ناآمده، مشتاق جمالم کردی
وصل چو تویی مرا نیاید باور
دیوانه سودای محالم کردی


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی