گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۵۱

 

زان خوبتری که کس خیال تو کند
یا همچو منی فکر وصال تو کند
شاید که به آفرینش خود نازد
ایزد که تماشای جمال تو کند


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر