گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۸۹

 

از روز شریفتر شد از وی شب منوز روح لطیفتر این قالب من
رفت این لب من تا لب او را بوسداز شهد شکر نبود جای لب من


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی