گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۸۲

 

ای جان جهان جان و جهان باقی نیستجز عشق قدیم شاهد و ساقی نیست
بر کعبهٔ نیستی طوافی داردعاشق چو ز کعبه است آفاقی نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۱۵۰

 

امشب که بجز یار مرا ساقی نیست
می نالم و ناله ام ز مشتقاقی نیست
خود عادت بلبلست فریاد ارنی
بر غنچه ز دل نمودگی باقی نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل