گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۶۹

 

لو کان اقل هذه الاشواقللشمس لا ذهلت عن الاشراق
لو قسم ذوالهوی علی‌العشاقالعشر لهم ولی جمیع‌الباقی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۸۸۹

 

زان ماه چهارده که بود اشراقیگشتم زر ده دهی من از براقی
آن نیز ببرد از من تا هیچ شدمار ده ببرد چهار ماند باقی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۸۹۵

 

سوگند همی خورد پریر آن ساقیمی‌گفت به حق صحبت مشتاقی
گر باده دهم به شهری و آفاقیعقلی نگذارم به جهان من باقی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۹۷۷

 

وقف است مرا عمر در این مشتاقیاحسنت زهی طراوت و رواقی
من کف نزنم تا تو نباشی مطربمن می نخورم تا نباشی ساقی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

عطار » مختارنامه » باب چهل و یكم: در صفت بیچارگی عاشق » شمارهٔ ۲۳

 

گر دل گویم ز غایت مشتاقی

از دست بشد باده بیار ای ساقی

ور جان گویم در ره تو فانی شد

جان فانی شد کنون تو دانی باقی


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۲۲

 

ای پیش کفت جود فلک زراقیابنای ملوک مجلست را ساقی
من بنده ز پای می‌درآیم ز نیازدریاب که جز دمی ندارم باقی


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » رباعیات » شمارهٔ ۱۵۳

 

فی القلب دم یسیل من آماقی
کی یظهر ما سترت من اشواقی
از قصه هجر و قصه مشتاقی
رمزی گفتم و قس علیه الباقی


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی