گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۴

 

بر شکل بتان رهزن عشاق حقست
لا بل که عیان در همه آفاق حقست
چیزیکه بود ز روی تقلید جهان
والله که همان بوجه اطلاق حقست


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر