گنجور

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۳۳۴

 

از حرف هوس، صدق سخن، لاف شود
با عشق، حصیرباف زرباف شود
چون الفت عشق با خرد درگیرد؟
گازر به هوای تیره کی صاف شود؟


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی