گنجور

عرفی شیرازی » رباعیها » رباعی شمارهٔ ۱۰۹

 

رخسار تو باغ را سراسیمه کند
بوی تو دماغ را سراسیمه کند
پروانه به رقص آید و از شوق درون
صد شمع چراغ را سراسیمه کند


متن کامل شعر را ببینید ...

عرفی