گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۷۵

 

گر در وصلی بهشت یا باغ اینستور در هجری دوزخ با داغ اینست
عشق است قدیم در جهان پوشیدهپوشیده برهنه میکند لاغ اینست


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی