گنجور

ظهیر فاریابی » رباعیات » شمارهٔ ۷۶

 

ای باد ز غصه ای که خون پا شد از آن
با یار مگو که تنگ دل باشد از آن
ور زلف همی پریشیش نر پریش
بر تازه گلش مزن که بخراشد از آن


متن کامل شعر را ببینید ...

ظهیر فاریابی