گنجور

همام تبریزی » رباعیات » شمارهٔ ۱۶

 

ای بی خبران شکل مجازی هیچ است
احوال فلک بدین درازی هیچ است
برگیر به عقل پرده از چشم خیال
تا بشناسی کاین همه بازی هیچ است


متن کامل شعر را ببینید ...

همام تبریزی