گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۱۵

 

آن وقت آمد که ما به تو پردازیممرجان ترا خانهٔ آتش سازیم
تو کان زری میان خاکی پنهانتا صاف شوی در آتشت اندازیم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

عطار » مختارنامه » باب پنجم: در بیان توحید به زبان تفرید » شمارهٔ ۵

 

با خویش همیشه عشقِ خود میبازیم

وز خویشتن و جمالِ خود مینازیم

از خویش چو هیچ کس دگر نیست پدید

یک لحظه به هیچ کس نمیپردازیم


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۹۰

 

ما جز به غم عشق تو سر نفرازیم
تا سر داریم در غمت دربازیم
گر تو سر ما بی سر و سامان داری
ماییم و سری در قدمت اندازیم


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر